โรงเรียนบ้านควน  จ.สตูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน


.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


เมนู

-> หน้าแรก
-> ประวัติผู้บริหาร
-> ทำเนียบผู้อำนวยการ
-> ประกาศ สมศ.
-> ประวัติโรงเรียน
-> แผนที่ตั้งโรงเรียน
-> รหัสโรงเรียน
-> วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-> กรรมการสถานศึกษา
-> ข้อมูลบุคลากร
-> โครงสร้างการทำงาน
-> ข้อมูล DMC
-> กรรมการฝ่ายต่างๆ
-> อดีตครูบ้านควน
-> ครูคนใหม่บ้านควน
-> อายุราชการ
-> อาคารเรียน
-> โรงเรียนคู่แฝดไทย-มาเลเซีย

-> สารสนเทศ นักเรียน DMC
-> สารสนเทศ บุคลากร

-> อำนาจหน้าที่
-> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-> ถามตอบ Q&A
-> Social Network
-> E-Service
-> การร้องเรียนการทุจริต
-> การแสดงความคิดเห็น

-> แผนปฏิบัติการ

-> การศึกษาพิเศษเรียนรวม
-> สายชั้นอนุบาล
-> สายชั้น ป.1-3
-> สายชั้น ป.4-6
-> สายชั้นอิสระ

-> ระบบเด็กยากจน/การเยี่ยมบ้าน
-> ระบบงบประมาณ

-> บทความ
-> ดาวน์โหลด
-> คำถามยอดนิยม
-> เว็บบอร์ด
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> ค้นหา
-> OIT
-> OIT-2564

-> รวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
-> สื่อโดยครูธานินทร์
-> สื่อโดยครูสุดา
-> สื่อโดยครูอับดลละห์
-> สื่อโดยครูกานต์พิชชา
-> สื่อโดยครูมุสลาม
-> สื่อโดยครูขจรศักดิ์
-> สื่อโดยครูจริยา
-> สื่อโดยครูซีดีมอหยำ
-> สื่อโดยครูสุดนวลปราง
-> สื่อโดยครูสุณีย์
-> สื่อโดยครูอรวรรณ
-> สื่อโดยครูคอดีย๊ะ
-> สื่อโดยครูอิสแนน
-> สื่อโดยครูกูสบีร่อน
-> สื่อโดยครูโสรดา
-> สื่อโดยครูปรียาภรณ์
-> สื่อโดยครูวิภารัตน์
-> สื่อโดยครูอริศรา
-> สื่อโดยครูยาแลหอ
-> สื่อโดยครูสันติ
-> สื่อโดยครูจิชม
-> สื่อโดยครูอับดุลลอฮ์
-> สื่อโดยครูบุรณา
-> สื่อโดยครูสุปรานีย์
-> สื่อโดยครูอัซณี
-> สื่อโดยครูฮูดา
-> สื่อโดยครูอากัซซี่
-> สื่อโดยครูกวินท์
-> สื่อโดยครูบีบี
-> สื่อโดยครูวาวา
-> สื่อโดยครูด้า

คู่มือสำหรับประชาชน

DLIT ห้องเรียนคุณภาพ

บทความล่าสุด

ยังไม่มีบทความ

web1

ครูที่รัก

<--marquee direction=up scrollDelay=200--> http://www.bankhuan.ac.th/images/arbeedah.jpg <--/marquee-->

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.

clock

แบบสำรวจ

น.ร.ชอบห้องเรียนรู้ใดมากที่สุด

ห้องสมุด
ห้องสมุด
0% [0 โหวต]

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
100% [1 โหวต]

ห้องเรียน Active Board
ห้องเรียน Active Board
0% [0 โหวต]

ห้องเรียน Sound Lab
ห้องเรียน Sound Lab
0% [0 โหวต]

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
0% [0 โหวต]

โหวต: 1
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อโหวต.
เริ่มเมื่อ: 28/06/2012 22:09

ฝากข้อความ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อฝากข้อความ.

27/05/2012 18:19
test Grin

ผู้กำลังออนไลน์

-> บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

-> สมาชิกออนไลน์: 0

-> สมาชิกทั้งหมด: 1
-> สมาชิกใหม่: admin

OIT

.

OIT

---ปีงบประมาณ 2563---

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

//-----------------------------------------------------------------//

[[---ข้อมูลพื้นฐาน---]] 

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

        โครงสร้างหน่วยงาน

        บุคลากรฝ่ายต่างๆ

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

        ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกที่นี่

O3 : อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน 

        คลิกที่นี่ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

        แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2565 คลิกที่นี่

O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

            ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140 Tel .074-799025

            website :  www.bankhuan.ac.th

            facebook : www.facebook.com/schoolbk

            email :  bankhuan@gmail.com

            page facebook : คลิกที่นี่

            แผนที่ตั้งโรงเรียน คลิกที่นี่

            ประวัติโรงเรียน คลิกที่นี่

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

            คลิกที่นี่

 

[[---ข่าวประชาสัมพันธ์ ---]] 

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

            website :  www.bankhuan.ac.th

            facebook : www.facebook.com/schoolbk

            วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  คลิกที่นี่

            page facebook : คลิกที่นี่

 

O8 : ถาม/ตอบ Q&A

         คลิกที่นี่ เพื่อสอบถามข้อราชการกับโรงเรียน

 

O9 : Social Network 

            website :  www.bankhuan.ac.th

            facebook : www.facebook.com/schoolbk

            email :  bankhuan@gmail.com

            page facebook : คลิกที่นี่


[[---การบริหารงาน ---]]

O10 : แผนดำเนินการประจำปี

        แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 คลิกที่นี่

O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

        ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        ฝ่ายบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

        ฝ่ายบริหารงบประมาณ คลิกที่นี่

        ฝ่ายบริหารบุคคล คลิกที่นี่

        ฝ่ายบริหารทั่วไป คลิกที่นี่

 

//------------------------------------------------------------------//

[[---การให้บริการ ---]]

O14 : มาตรฐานการให้บริการ

        คู่มือประชาชน คลิกที่นี่

        ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน คลิกที่นี่

        ขั้นตอนการย้ายเข้า คลิกที่นี่

        ขั้นตอนการย้ายออก คลิกที่นี่

        ขั้นตอนการขอเอกสารทางราชการ(ปพ.ต่างๆ) คลิกที่นี่

        ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ คลิกที่นี่

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        คลิกที่นี่

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        คลิกที่นี่

O17 : E-Service 

       ช่องทางติดต่อขอใช้บริการออนไลน์ คลิกที่นี่

//-----------------------------------------------------------------//

[[---การบริการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ---]]

O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

        ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

        ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

        ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

//------------------------------------------------------------------//

[[---การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ---]]

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

        ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

        ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

//------------------------------------------------------------------// 

[[---การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ---]]

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          คลิกที่นี่

O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

          คลิกที่นี่

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          คลิกที่นี่

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

         คลิกที่นี่

//------------------------------------------------------------------// 

[[---การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ---]]

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

         คลิกที่นี่

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

       แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต คลิกที่นี่

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 

         คลิกที่นี่          

//------------------------------------------------------------------// 

[[---การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ---]]

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       แสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ คลิกที่นี่

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         คลิกที่นี่

 

 //------------------------------------------------------------------// 

[[---เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ---]]

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         คลิกที่นี่

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

         คลิกที่นี่

//------------------------------------------------------------------//

[[---การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ---]]

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        คลิกที่นี่

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต 

        คลิกที่นี่

//------------------------------------------------------------------//

[[---การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ---]]

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

        คลิกที่นี่

//------------------------------------------------------------------//

[[---แผนการป้องกันการทุจริต---]]

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

         แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา คลิกที่นี่   

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน

          คลิกที่นี่

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

          คลิกที่นี่

//------------------------------------------------------------------//

คอมเมนท์

ยังไม่มีคอมเมนท์.

ส่งคอมเมนท์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งคอมเมนท์.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่าย English Camp for Student
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
รับโล่ห์ตัว G ณ สยามพารากอน
ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ จีน และอินโดนีเซีย
เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ค่ายลูกเสืออนุบาลบูรณาการ
กิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์งานเปิดโลกการศึกษา
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหัวปาบ อ.ควนเนียง
ป.๔-๕ ไปทัศนศึกษา ไอซ์โดม
ประชุม โครงข่าย UniNet
สอนการทำว่าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมศาสดารำลึก(เมาลิด)
ปัญฉิมนิเทศ ณ ไร่สมบูรณ์
ประชุมทำแผน 55
พัฒนามัสยิดในชุมชน
ประชุมผู้ปกครอง
ทำขนมต้อนรับวันรายอ
ประชุมเตรียม สมศ.
ค่ายภาษาไทย
โทรทัศน์ครู
เรียนรู้ IT กับ วชช.สตูล
ติดตั้งโครงข่าย UniNet
อนุบาลเที่ยวสวนสัตว์
แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที
737,336 ผู้เยี่ยมชม