โรงเรียนบ้านควน  จ.สตูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน


.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


เมนู

-> หน้าแรก
-> ประวัติผู้บริหาร
-> ทำเนียบผู้อำนวยการ
-> ประกาศ สมศ.
-> ประวัติโรงเรียน
-> แผนที่ตั้งโรงเรียน
-> รหัสโรงเรียน
-> วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-> กรรมการสถานศึกษา
-> ข้อมูลบุคลากร
-> โครงสร้างการทำงาน
-> ข้อมูล DMC
-> กรรมการฝ่ายต่างๆ
-> อดีตครูบ้านควน
-> ครูคนใหม่บ้านควน
-> อายุราชการ
-> อาคารเรียน
-> โรงเรียนคู่แฝดไทย-มาเลเซีย


-> อำนาจหน้าที่
-> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-> ถามตอบ Q&A
-> Social Network
-> E-Service
-> การร้องเรียนการทุจริต
-> การแสดงความคิดเห็น

-> แผนปฏิบัติการ

-> การศึกษาพิเศษเรียนรวม
-> สายชั้นอนุบาล
-> สายชั้น ป.1-3
-> สายชั้น ป.4-6
-> สายชั้นอิสระ

-> ระบบเด็กยากจน/การเยี่ยมบ้าน
-> ระบบงบประมาณ

-> บทความ
-> ดาวน์โหลด
-> คำถามยอดนิยม
-> เว็บบอร์ด
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> ค้นหา

-> รวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
-> สื่อโดยครูธานินทร์
-> สื่อโดยครูสุดา
-> สื่อโดยครูอับดลละห์
-> สื่อโดยครูกานต์พิชชา
-> สื่อโดยครูมุสลาม
-> สื่อโดยครูขจรศักดิ์
-> สื่อโดยครูจริยา
-> สื่อโดยครูซีดีมอหยำ
-> สื่อโดยครูสุดนวลปราง
-> สื่อโดยครูสุณีย์
-> สื่อโดยครูอรวรรณ
-> สื่อโดยครูคอดีย๊ะ
-> สื่อโดยครูอิสแนน
-> สื่อโดยครูกูสบีร่อน
-> สื่อโดยครูโสรดา
-> สื่อโดยครูปรียาภรณ์
-> สื่อโดยครูวิภารัตน์
-> สื่อโดยครูอริศรา
-> สื่อโดยครูยาแลหอ
-> สื่อโดยครูสันติ
-> สื่อโดยครูจิชม
-> สื่อโดยครูอับดุลลอฮ์
-> สื่อโดยครูบุรณา
-> สื่อโดยครูสุปรานีย์
-> สื่อโดยครูอัซณี
-> สื่อโดยครูฮูดา
-> สื่อโดยครูอากัซซี่
-> สื่อโดยครูกวินท์
-> สื่อโดยครูบีบี
-> สื่อโดยครูวาวา
-> สื่อโดยครูด้า

คู่มือสำหรับประชาชน

DLIT ห้องเรียนคุณภาพ

บทความล่าสุด

ยังไม่มีบทความ

web1

ครูที่รัก

<--marquee direction=up scrollDelay=200--> <--/marquee-->

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.

clock

แบบสำรวจ

น.ร.ชอบห้องเรียนรู้ใดมากที่สุด

ห้องสมุด
ห้องสมุด
0% [0 โหวต]

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
100% [1 โหวต]

ห้องเรียน Active Board
ห้องเรียน Active Board
0% [0 โหวต]

ห้องเรียน Sound Lab
ห้องเรียน Sound Lab
0% [0 โหวต]

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
0% [0 โหวต]

โหวต: 1
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อโหวต.
เริ่มเมื่อ: 28/06/2012 22:09

ฝากข้อความ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อฝากข้อความ.

27/05/2012 18:19
test Grin

ผู้กำลังออนไลน์

-> บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

-> สมาชิกออนไลน์: 0

-> สมาชิกทั้งหมด: 1
-> สมาชิกใหม่: admin

nogif

.

ประวัติโรงเรียน

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านควน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91140

โทรศัพท์ 074 –799025 / โทรสาร 074-799025 ,

e-mail : bankhuan@gmail.com

เว็บไซต์ : www.bankhuan.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1 – 2 ) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีเขตพื้นที่ บริการ ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ใน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล คือ

หมู่ที่ 3 (บางส่วน)บ้านโคกทราย 

หมู่ที่ 4 บ้านคลองตาย 

และหมู่ที่ 5 บ้านควน                       ผู้บริหาร : ชื่อ นายสุริยา สนูบุตร : วุฒิทางการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา : ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติโดยย่อ โรงเรียนบ้านควน เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านควน โดยผู้นำท้องถิ่นได้ติดต่อซื้อที่ดินจากนายสมาน หมาดสกุล ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 (เดิม) ในราคา 180 บาท ด้วยงบประมาณการประถมศึกษา เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ จดที่ดินนายอาสัน ตะวัน ยาว 2 เส้น 17 วา 3 ศอก
ทิศใต้ จดที่ดินนายมูสา นิลาวัน และนายหยาบ ตะวัน ยาว 2 เส้น 17 วา 3 ศอก
ทิศตะวันออก จดที่ดินถนเข้าหมู่บ้าน ยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก
ทิศตะวันตก จดคลองบ้านควน ยาว 1 เส้น 4 วา 1 ศอก

ภายหลังพิจารณาเห็นว่าที่ดินดังกล่าว ขณะนั้นอยู่ห่างไกลจากที่ถนนหลวงและอยู่ติดกับคลองใหญ่ ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน จึงมีการติดต่อขอแลกเปลี่ยนกับที่ดินนายฮัจยีสิ้น หลังปูเต๊ะ อิหม่ามมัสยิด บ้านควนซึ่งมีเนื้อที่พอ ๆกัน จากการนำของนายอุเส็น หมาดสกุล ผู้แทนประจำตำบลบ้านควน เจ้าคุณสมันต-รัฐบุรินทร์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้จัดให้มีการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบศาลา จำนวน 1 หลัง บริเวณบ้านนายฮัจยีเน๊าะ หลังปูเต๊ะ และนายปูรี หลังปูเต๊ะ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวเมื่อสร้างอาคารถาวรเสร็จก็มีการทำพิธีเปิดครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน มีนายดิเรก (สมบูรณ์ ) นาวีบรรดาศักดิ์ เป็นครูใหญ่ มีนายเชาว์ พยัคฆ์พันธ์ นายเทพ สนูบุตร เป็นครูผู้สอน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2479 ได้มีการทำหนังสือซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน ตามหนังสือซื้อขายที่ดินที่ 31 / 2479 ลงวันที 20 กรกฎาคม 2479 และได้รับงบประมาณจากทางราชการ 1,266 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 2 ห้องเรียน แบบ ป. 1 ก ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง ฝาไม้กระดาน พื้นซีเมนต์ โดยทำการก่อสร้างในที่ดินที่แลกเปลี่ยน ( แปลงปัจจุบัน )

ในปี 2493 ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอีก 2 ห้องเรียน

ในปี 2507 อาคารเรียนหลังดังกล่าวถูกวาตภัย ใช้ในการเรียนการสอนไม่ได้ จึงแยกนักเรียน แต่ละชั้นเรียน รวม 4 ชั้นเรียน ไปเรียนใต้ถุนบ้านนายฮัจยีเน๊าะ หลังปูเต๊ะ นายอูมา บูนำ นายอาซีซัน บินสอาด และนายอุเส็น หมาดสกุล

ในปี 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 18,000 บาท และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบเด็กเล็ก จำนวนเงิน 20,000 บาท

ในปี 2513 ได้รับงบประมาณจากสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 50,000 บาท ซื้อที่ดินของนายเด็น หลังปูเต๊ะ และนายมน หาบยูโซ๊ะ เนื้อที่ 6 ไร่ 60 ตารางวา โดยซื้อขยายไปทางทิศเหนือ รวมเนื้อที่โรงเรียนขณะนั้น 10 ไร่ 25 ตารางวา จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีอาคารเรียนรวมเป็น 6 หลัง คือ
- อาคาร 1 เป็นอาคารแบบ008 จำนวน 5 ห้องเรียน
- อาคาร 2 เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. จำนวน 6 ห้องเรียน
- อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข. จำนวน 5 ห้องเรียน
- อาคาร 4 เป็นอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 8 ห้องเรียน ( ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้วเนื่องจากผลกระทบของ”สึนามิ” ใน พ.ศ. 2547)
- อาคาร 5 เป็นอาคารเรียน แบบ สปช. 105 /29 จำนวน 2 ชั้น 6 ห้อง
- อาคาร 6 เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณปี 2549
- อาคาร 7 เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 5 ห้องเรียน งบประมาณปี 2549
- มีบ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง
- โรงฝึกงาน 1 หลัง
- อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 1 หลัง

ในปี 2548 ได้รับงบประมาณซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบทดแทนส่วนที่มีผลกระทบจากภัยธรณีพิบัติ”สึนามิ” ที่พื้นดินเป็นโพรงใต้ดิน ซึ่งเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดการยุบตัวของพื้นดินได้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา งบประมาณทั้งสิ้น 1,743,200 บาท และได้รับงบประมาณซื้อดินถมที่ดินดังกล่าวงบประมาณ 1,181,000 บาท งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 240,000 บาท

ในปี 2549 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 จำนวน 2 หลัง 9 ห้องเรียนเป็นเงิน 4,485,000 บาท และได้รับงบประมาณในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 215,400 บาท คิดเป็นระยะทาง 110 เมตร

คำขวัญโรงเรียน “ เรียนดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความรักถิ่นฐาน สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ”

 

 

 

คอมเมนท์

ยังไม่มีคอมเมนท์.

ส่งคอมเมนท์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งคอมเมนท์.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่าย English Camp for Student
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
รับโล่ห์ตัว G ณ สยามพารากอน
ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ จีน และอินโดนีเซีย
เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ค่ายลูกเสืออนุบาลบูรณาการ
กิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์งานเปิดโลกการศึกษา
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหัวปาบ อ.ควนเนียง
ป.๔-๕ ไปทัศนศึกษา ไอซ์โดม
ประชุม โครงข่าย UniNet
สอนการทำว่าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมศาสดารำลึก(เมาลิด)
ปัญฉิมนิเทศ ณ ไร่สมบูรณ์
ประชุมทำแผน 55
พัฒนามัสยิดในชุมชน
ประชุมผู้ปกครอง
ทำขนมต้อนรับวันรายอ
ประชุมเตรียม สมศ.
ค่ายภาษาไทย
โทรทัศน์ครู
เรียนรู้ IT กับ วชช.สตูล
ติดตั้งโครงข่าย UniNet
อนุบาลเที่ยวสวนสัตว์
แสดงผลในเวลา: 0.09 วินาที
864,695 ผู้เยี่ยมชม