โรงเรียนบ้านควน  จ.สตูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน


.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


เมนู

-> หน้าแรก
-> ประวัติผู้บริหาร
-> ทำเนียบผู้อำนวยการ
-> ประกาศ สมศ.
-> ประวัติโรงเรียน
-> แผนที่ตั้งโรงเรียน
-> รหัสโรงเรียน
-> วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-> กรรมการสถานศึกษา
-> ข้อมูลบุคลากร
-> โครงสร้างการทำงาน
-> ข้อมูล DMC
-> กรรมการฝ่ายต่างๆ
-> อดีตครูบ้านควน
-> ครูคนใหม่บ้านควน
-> อายุราชการ
-> อาคารเรียน
-> โรงเรียนคู่แฝดไทย-มาเลเซีย


-> อำนาจหน้าที่
-> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-> ถามตอบ Q&A
-> Social Network
-> E-Service
-> การร้องเรียนการทุจริต
-> การแสดงความคิดเห็น

-> แผนปฏิบัติการ

-> การศึกษาพิเศษเรียนรวม
-> สายชั้นอนุบาล
-> สายชั้น ป.1-3
-> สายชั้น ป.4-6
-> สายชั้นอิสระ

-> ระบบเด็กยากจน/การเยี่ยมบ้าน
-> ระบบงบประมาณ

-> บทความ
-> ดาวน์โหลด
-> คำถามยอดนิยม
-> เว็บบอร์ด
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> ค้นหา

-> รวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
-> สื่อโดยครูธานินทร์
-> สื่อโดยครูสุดา
-> สื่อโดยครูอับดลละห์
-> สื่อโดยครูกานต์พิชชา
-> สื่อโดยครูมุสลาม
-> สื่อโดยครูขจรศักดิ์
-> สื่อโดยครูจริยา
-> สื่อโดยครูซีดีมอหยำ
-> สื่อโดยครูสุดนวลปราง
-> สื่อโดยครูสุณีย์
-> สื่อโดยครูอรวรรณ
-> สื่อโดยครูคอดีย๊ะ
-> สื่อโดยครูอิสแนน
-> สื่อโดยครูกูสบีร่อน
-> สื่อโดยครูโสรดา
-> สื่อโดยครูปรียาภรณ์
-> สื่อโดยครูวิภารัตน์
-> สื่อโดยครูอริศรา
-> สื่อโดยครูยาแลหอ
-> สื่อโดยครูสันติ
-> สื่อโดยครูจิชม
-> สื่อโดยครูอับดุลลอฮ์
-> สื่อโดยครูบุรณา
-> สื่อโดยครูสุปรานีย์
-> สื่อโดยครูอัซณี
-> สื่อโดยครูฮูดา
-> สื่อโดยครูอากัซซี่
-> สื่อโดยครูกวินท์
-> สื่อโดยครูบีบี
-> สื่อโดยครูวาวา
-> สื่อโดยครูด้า

คู่มือสำหรับประชาชน

DLIT ห้องเรียนคุณภาพ

บทความล่าสุด

ยังไม่มีบทความ

web1

ครูที่รัก

<--marquee direction=up scrollDelay=200--> <--/marquee-->

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.

clock

แบบสำรวจ

น.ร.ชอบห้องเรียนรู้ใดมากที่สุด

ห้องสมุด
ห้องสมุด
0% [0 โหวต]

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
100% [1 โหวต]

ห้องเรียน Active Board
ห้องเรียน Active Board
0% [0 โหวต]

ห้องเรียน Sound Lab
ห้องเรียน Sound Lab
0% [0 โหวต]

ไม่ได้ระบุ
ไม่ได้ระบุ
0% [0 โหวต]

โหวต: 1
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อโหวต.
เริ่มเมื่อ: 28/06/2012 22:09

ฝากข้อความ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อฝากข้อความ.

27/05/2012 18:19
test Grin

ผู้กำลังออนไลน์

-> บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

-> สมาชิกออนไลน์: 0

-> สมาชิกทั้งหมด: 1
-> สมาชิกใหม่: admin

nogif

.

ปีเกษียณอายุราชการ

ปรับปรุง ธันวาคม 2566


ชื่อ-สกุล ปิเกิด ปีเกษียณ(อายุ60ปี) หมายเหตุ1 หมายเหตุ2

สมโชค อัฉจริยวัฒน์

2495 2555 เกษียณ ข้าราชการครู

กอเส็ม เส็นดากัน

2495 2555 เกษียณ ข้าราชการครู

อุฬาลิน สุวรรณวงศ์

2498 2558 เกษียณ ข้าราชการครู

กาญจนา ชุมแก้ว

2498 2558 เกษียณ ข้าราชการครู

นเรนทร์ ฮ่องสกุล

2500 2560  เกษียณ ข้าราชการครู

จันทิรา เศรษฐพูธ์

2500 2560  เกษียณ ข้าราชการครู

ผอ.อดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล

2500 2560  เกษียณ ผู้อำนวยการ

อำไพ สุขจันทร์

2501 2561  เกษียณ ข้าราชการครู

อภิญญา วิชัยธรรมธร

2501 2561 ลาออก ข้าราชการครู

วิมลรัตน์ แอเหย็บ

2502 2562  เกษียณ ข้าราชการครู

อุไรวรรณ น้อยสำลี

2503 2563  ลาออก ข้าราชการครู
 

สุนีย์  มณีหยัน

2504 2564  เกษียณ พนักงานราชการ

สุดนวลปราง มากแสง

2506 2566

 กษียณ

 

 ข้าราชการครู

มุสลาม เละสัน

2506 2567  ข้าราชการครู  

อับดุลรอซัก  หาบยูโซะ (นักการภารโรง)

2506 2566  เสียชีวิต  นักการภารโรง

อรวรรณ หิมมา

2508 2568  ข้าราชการครู  

เกษม ใบหาด

2508 2568 เสียชีวิต  
 

จริยา เรืองไชย

2509 2569  ข้าราชการครู  
 

ผอ.สุริยา สนูบุตร

2510 2570  ผู้อำนวยการโรงเรียน  

สุกัญญา แนบเนียด

2516 2576  ย้ายไป ร.ร.บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน ข้าราชการครู
 

ซาเราะห์ วัฒนะ 

2516 2576 รองผู้อำนวยการ  

ซีตีมอหยำ อาดำ

2517 2577  ข้าราชการครู  

ปรียาภรณ์ รื่นรมย์

2517 2577  ข้าราชการครู  

สุดา นิสาและ 2518 2578  ข้าราชการครู  
 

ธาตรี ยีปันจอ

    รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางงอ อ.ควนโดน

ธานินทร์ สุขสง่า 2519 2579  ข้าราชการครู  

อับดุลละห์ อาดำ 2519 2579  ข้าราชการครู  

ขจรศักดิ์ ธังดิน 2521 2581  ข้าราชการครู  
  นัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่ 2521 2581 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวอัจฉรา นารีเปน 2522 2582 พนักงานธุรการ  

กูสบีร่อน สารัง 2523 2583  ข้าราชการครู  
  อับดุลลอฮ์ หัดสกุล 2523 2583  ข้าราชการครู  
  นายสันติ สุคะนุกมัง 2523  2583  ครูการศึกษาพิเศษ  ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู 14พค67
  จิชม นาปาเลน 2524 2584  ข้าราชการครู  
  นางสาวโสรดา เกษม 2526 2586 ครูการศึกษาพิเศษ  ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ อ.ละงู
  นางสาวอัซนี อุศนุน 2529 2589 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  

กาณต์พิชชา จันวดี 2530 2590  ข้าราชการครู  
 

นางคอดีย๊ะ ลามาอัน

2531 2591 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

 ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ รร เกาะหลีเป๊ะ

23/ธ.ค.2564

  สุไลดา สืบหลี 2531 2591 ครู การศึกษาพิเศษ  ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู 9พค67

กวินท์ บินสะอาด 2533 2593  ข้าราชการครู  ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขา สงขล
  บูรณา เกปัน     ข้าราชการครู  
 

จุติพร  คำศรี

 2534  2594  พนักงานราชการ(สอนอิสลามศึกษา 19/10/2564)  ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ รร ปาล์มพัฒนาภาคใต้ 2 (13มิย65)

อริศรา อังศุภานิช 2535 2595  ข้าราชการครู  ย้ายไป รร บ้านปากบารา 14พค67

วิภารัตน์ ประสิทธิ์นุ้ย 2535 2595  ข้าราชการครู  

ธันชนก  ภู่สุวรรณ์      ลูกจ้าง  

ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ รร วังสายทอง

1/เมษ/2565


วิลาสิณี รุ่งรักษา

พนักงานธุรการ   ย้าย ไปโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  

นายอดิศร ฮะอุรา    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  ลาออก เสียชีวิต

นายอากัซซี่ บังกูสัน    ครูอัตราจ้าง  ลาออก  
 
       

นายรอหนี หาบยุโซะ    ลูกจ้างภารโรง  เสียชีวิต  

ณัฐสินี แดงปรกเกล้า

พนักงานธุรการ   ลาออก  ย้ายไปเป็นอาจารย์ ว.เทคนิคสตูล
           
           

 

 คอมเมนท์

ยังไม่มีคอมเมนท์.

ส่งคอมเมนท์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งคอมเมนท์.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่าย English Camp for Student
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
รับโล่ห์ตัว G ณ สยามพารากอน
ครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ จีน และอินโดนีเซีย
เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ค่ายลูกเสืออนุบาลบูรณาการ
กิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์งานเปิดโลกการศึกษา
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหัวปาบ อ.ควนเนียง
ป.๔-๕ ไปทัศนศึกษา ไอซ์โดม
ประชุม โครงข่าย UniNet
สอนการทำว่าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมศาสดารำลึก(เมาลิด)
ปัญฉิมนิเทศ ณ ไร่สมบูรณ์
ประชุมทำแผน 55
พัฒนามัสยิดในชุมชน
ประชุมผู้ปกครอง
ทำขนมต้อนรับวันรายอ
ประชุมเตรียม สมศ.
ค่ายภาษาไทย
โทรทัศน์ครู
เรียนรู้ IT กับ วชช.สตูล
ติดตั้งโครงข่าย UniNet
อนุบาลเที่ยวสวนสัตว์
แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที
865,290 ผู้เยี่ยมชม